Meny Lukk

Tro på meg med Q&A

Tro på meg er ein film om korleis det opplevast å anmelde nær familie for omsorgssvikt, minner som vekkast til livet gjennom politietterforskning, håp om å bli trudd og ein prosess fram mot henlegging av saka. Over ein periode på 4 år følger vi livet til to systre etter at dei har politianmeldt sine eigne foreldre. Klipp frå familieliv, studiar og advokatbesøk bindast saman av filmskaparen sine eigne refleksjonar. Filmen gir eit innblikk i både juridiske og følelsesmessige utfordringar knytta til saker om vold i nære relasjonar.

//

Believe me is a movie about how it feels to report close familiy members for child neglect, about recalled memories as a result of police investigation, a hope of being believed and a process towards dismissal of the case. We follow the life of two sisters through four years after having reported their own parents. Clips from their family life, studies and meetings with their lawyer are tied together with the director’s own reflections. The movie gives an insight in both juridical and emotional challenges related to cases about violence in close relations.

DIRECTOR: Frøydis Fossli Moe
COUNTRY: Norway
YEAR: 2019
RUNTIME: 36m