Meny Lukk

Karlshamnaren med Q&A

Håkan og Claes Olle er to barndomsvennar frå Karlshamn i Sverige. Gjennom refleksjonane deira om verda og kvarandre får du eit innblikk i korleis du sjølv kan leve eit betre, meir bekymringslaust og fullveldig liv, ved å sjå korleis Håkan har feila i sitt eige.

//

Håkan and Claes Olle are two childhood friends from Karlshamn in Sweeden. Through their reflections about the world and each other, you get a closer look at how you can live a better, more care free and full valued life, by seeing how Håkan has made wrongs in his own life.

DIRECTOR: Christoffer Andreassen
COUNTRY: Norway
YEAR: 2017
RUNTIME: 23m