Meny Lukk

Breaking the Taboo

Fem malteserar snakkar om eit tema ingen eigentleg vil snakke om, abort. Ein god produksjon, kor vi møter menneske på kvar si side av saka, som på tross av tabu og drapstruslar, tørr stå fram og ytre si meining.

//

Five Maltese people discusses a topic none of them really want to talk about, abortion. We meet people on both sides of the topic, that despite taboo and death threats, has the courage to share their opinions.

DIRECTOR: Frida Aasland, Gard Braskerud og Maria Kleppe Vihovde
COUNTRY: Norway & Malta
YEAR: 2018
RUNTIME: 15m