Meny Lukk

Bli frivillig

VIL DU VERE FRIVILLIG UNDER FESTIVALEN?

Bli med på moroa! Du får du ein unik moglegheit til å bli betre kjend med alle dei andre frivillige, og ikkje minst ein verdifull erfaring med å vere med på å arrangere festival! I tillegg får du gratis festivalbånd ved å bli frivillig.

NORSK

Dei ulike områda er:

Vakt: Vere på området og forsikra seg at alle har det bra

Teknisk: Hjelpa til med det tekniske under ulike arrangement og visningar

Bar: Bartender i ein av våre barar på festivalområdet

Filmsyning: Hjelpa til under filmsyningar, dela ut stemmeseddel etter kvar film

Dekor: Hjelpa til med dekor

Foto og video: Fotografera festivalen og filma arrangement

Sosiale medium: Oppdatere DokFilm sine sosiale plattformer og laga bra innhald

Rigge crew: Opprigg og nedrigg av festivalen

Frivilligvelferd: Passe på at dei frivillige har det bra

ENGLISH

We have ten different areas to choose from:

Security: Be present on the festival area and make sure everyone is well 

Technician: Assist with the technical part of various events and screenings 

Bar: Bartend in one of our bars in the festival area 

Film screening: Assist during film screenings, hand out ballot papers after each film 

Decor: Decorate the festival 

Photo and video: Capture the good moments at the festival with both pictures and videos 

Social media: Update on the DokFilm social platforms and create good content 

Rigging crew: Rigging for festival, and rigging down after

Responsible for the welfare of volunteers: Make sure they are having a good time!