20 år med Dokfilm – 20. til 24. april

Verdas trivlegaste dokumentarfilmfestival fyllar 20 år!

Filmprogram

Open Close

Nyhende

Open Close

Informasjon

Open Close
kva er dokfilm

Kva er Dokfilm?

Den Norske Dokumentarfilmfestivalen, eller Dokfilm som han heiter på morsmålet, er den største og eldste festivalen for norsk dokumentarfilm. Festivalen gjekk av stabelen for fyrste gong i 1997, og har sidan den gong vore eit arrangement der filmskaparar og publikum møtest kvar vår i vakre Volda. I 2016 er det tjuande gongen festivalen vert heldt, det må me feire!

Den Norske Dokumentarfilmfestivalen har som målsetjing å syne det beste av norsk dokumentarfilm og å fremje unge filmskaparar. Me ynskjer å vere ein boltreplass for norske dokumentarfilmfolk og at publikum skal få augo opp for kva norsk dokumentar har å by på. Fire prisar vert delt ut under festivalen – Beste lange dokumentar, beste korte/mellomlange dokumentar, beste studentproduksjon og publikumsprisen.

Under Dokfilm vert det også arrangert ulike seminar og aktivitetar. Me har også ein eigen festivalkafé der du kan kjøpe frukost, lunsj og middag for ein billig penge og eit privat festivalområde med DokumenBar og utetelt der ein kan treffe andre besøkande i vårvêret

Frivillige studentar ved Høgskulen i Volda er drivkrafta bak festivalen, med god hjelp frå sponsorar og folket på Sunnmøre. Dokfilm er ein ideel festival med mykje sjel. Me trur at vestlandsluft passar betre saman med dokfilm enn reklame, og me vil at kvar og ein skal ha høve til å kome på festivalen vår. Difor har me eit særs billeg festivalpass (200 kr) som alle kan ha råda til.

Me er stolte av festivalen vår, og me vil gjere så godt me kan for at du skal trivast!

Foto: Silje Slang Lutnæs

Bli frivillig!

Open Close
Frivillige

Bli med på moroa! Få gratis festivalbånd og forkjøpsrett på laurdagsfestbilletten ved å bli frivillig.

Filmpåmelding

Open Close

Filmpåmelding er stengt.

Pitchetevling

Open Close
PITCHETEVLING

Pitchtevling

Påmeldinga er stengt. Frist var 31. mars.

For 13. år på rad held me pitchetevling under Den Norske Dokumentarfilmfestivalen i Volda. Her får filmskaparar høve til å presentere ein dokumentarfilmidé for eit panel i bransjen. Sju prosjekt vert valde ut til å leggje fram sin idé. Det vert sett av 6 minutt til presentasjon og 5 minutt til spørsmål frå panelet.

Spørsmål?

Nestleiar – Jakob Wessel Hildrum / 943 20 341 / nestleiar@dokfilm.no

 

DokTalent

Open Close
doktalent

Me inviterer unge filmtalenter til dyst i Volda under Den Norske Dokumentarfestivalen og DokTalent. Den årlege kortfilmkonkurransen for elevar ved vidaregåande- og folkehøgskule vil foregå onsdag 22. april.

Konkurransen gjev elevane høve til å ta sine fyrste steg inn i rolla som samfunnskritiske filmskaparar. Me ynsjer eit ope tema for konkurransen og vil ha filmar som tek for seg temaet «mangfald». Me vil at ungdomane skal lage filmar som viser kva mangfald er for dei. Dette gjev ein sjanse til å uttrykkje unge røyster, ein del av folkesetnaden som ofte vert oversett i det offentlege ordskiftet.

Ti filmar vert plukka ut og vist fram under festivalen, onsdag 20. april. Framsyninga vil vere open for alle, og me håpar at mange klassar vil ta turen både for å oppleve talentfilmane og ein framifrå og lærerik filmfestival. Ein jury, med høg fagleg kompetanse, vil her kåra vinnaren av DokTalent 2015.

Elevane bak vinnarfilmen vert premiert (meir info om premien kjem seinare). Frist for innsending til konkurransen er 25. mars 2015.

Filmen kan leverast digitalt eller per post, hugs å merke filmen med navn, skule og alder på dei som har vore med å laga filmen. Du kan få lenke til å laste opp filmen viss du sender epost til nestleiar.

 

Ynskjer de å levere per post, send ein DVD til:

Høgskulen i Volda v/Den Norske Dokumentarfilmfestivalen

Merk: «DokTalent»

Postboks 500 6101 VOLDA

 

Har de spørsmål som gjeld konkurransen eller festivalen, ta berre kontakt med nestleiar Jakob Wessel Hildrum.

E-post: nestleiar@dokfilm.no

Tlf: 94320341

Informasjon om filmen:

Tittel

Regissør

Skole (valgfritt)

Produksjonsår

Visningsspråk

Undertekster

Lengde

Infotekst (hva handler filmen om)

Vedrørende filmen

Lenke til filmen (youtube, vimeo e.l.)

Eventuelt passord til filmen:

Bilde til filmen (last opp fil)

Kontaktinformasjon

Navn på ansvarleg kontaktperson (lærer eller produsent)

Telefon

E-post

Kommentar

Prisvinnere 2015

Open Close

Gullflugeprisen

Prisen for beste lange film gjekk til Jag ser dig av Sylvelin Måkestad. Filmen handlar om reisa til ei ung, blind tenåring mot å verte vaksen. Ei intim og sterk historie om ei modig jente som nektar å vere eit offer og som vågar brøyte ny mark.


Ildflugeprisen

I am Kuba av Åse Svenheim Drivenes vann prisen for beste korte/mellomlange film. I denne oppvekstfilmen møter me tretten år gamle Kuba som får ansvaret for å passe på velsebror når mor og far forlèt Polen for å jobbe utanlands. Oppgåva er ikkje enkel når Kuba sjølv må takle sine eigne utfordringar som tenåring.


Nymfeprisen

Prisen for beste studentfilm vart gjeven til Mari Storstein for Forestillinger om frihet. Med seg sjølv som utgangspunkt undersøkjer ho kva fridom tyder. Filmen fortel om tre kvinner som alle er avhenginge av brukarstyrt personleg assistanse. Trass i at rettane knytt til BPA skal vere dei same over heile landet, er det svært ulik praksis frå kommune til kommune.


Publikumsprisen

Pels av Ola Waagen vart røysta fram som vinnar av publikumsprisen. Ei gruppe dyrevernarar arbeider i årevis med å avdekkje pelsdyrnæringa. Dette skapar medieoppslag og debatt, men bransjen slår alltid attende. Ei ny tilnærming trengst. Dimed kontaktar han ein farm, seier han vil starte oppdrett og ber om opplæring. Så filmar han heile opplæringa med skjult kamera.

 
Filmar som også utmerkte seg og fekk heiderleg omtale var Idas dagbok, Drømmen om Europa, Apophenia, Camp solskinn og My Homeland.

Kontakt

Open Close