• Director: Christian Thorkildsen
  • Producer: Tommy Gulliksen
  • Year: 2017
  • Country: Norway
  • Language: Norwegian
  • Runtime: 64 min
  • Film
  • | Rokken
  • | 29. april 2017

Verdens sterkeste lillebror

Når tidlegare olympisk meister Andreas Thorkildsen mislukkast, tek hans eldre bror fram kamera for å filme comebacket. Men ingenting går som planlagt og dei vert tvungen til å setje ambisjonar til sides for å redde deira forhold som brør.