• Director: Erik Gandini
  • Producer: Juoan Libossart og Erik Gandini
  • Year: 2015
  • Country: Sverige
  • Language: Svensk
  • Subtitle: Engelsk
  • Runtime: 75 min
  • Film
  • | Rokken
  • | 21. april 2016

The Swedish Theory of Love

Sverige blir portrettert som det perfekte samfunnet der alle har like moglegheiter for eit sjølvstendig tilvere. Men resultatet blir at menneskje ikkje treng spørje om hjelp, og bringer kontakt mellom menneskje til eit minimum. Gløymde dødsfall, øyde nabolag og sædbankar blir alle eit symbol på det uavhengige samfunnet. I denne filmen blir den sanne naturen i den svenske livsstilen undersøkt og dei svarte hola blir utforska