• Director: Vigdis Nielsen
  • Producer: Geir Netland
  • Year: 2015
  • Country: Norge
  • Language: Norsk
  • Subtitle: Engelsk
  • Runtime: 77 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 20. april 2016

ÅPNINGSFILM: Kampen om Fjordane

Noreg er eit land som er verdskjent for sine fjordar og fjell. Trass i dette har myndigheitene vedteke å byggje massive straumkablar gjennom denne unike naturen. Filmen fylgjer ei ung, modig kvinne og hennar kamp for å beskytte dette sårbare miljøet. Det som starta som ein kamp for å beskytte nærmiljøet, utviklar seg til ein kamp om demokratiet.