• Director: Karoline R. Ramberg og Sara Gjesdal
  • Producer: Høgskolen i Lillehammer
  • Year: 2016
  • Country: Norway
  • Language: Multiple
  • Runtime: 25 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 29. april 2017

Jeg vil leve til jeg dør

 

Det fins ei behandling som kan kurere den ulækjelege sjukdomen multippel sklerose (MS), men det er ikkje ein offentleg behandling i Noreg. Som 24-åring fekk regissør Karoline Ramberg sjølv diagnosen. Ho undersøkjer kvifor norske helsemyndigheiter nøler, medan dei vert friske i Sverige.