• Director: Edvard Karijord og Bendik Mondal
  • Producer: Westerdals Oslo ACT
  • Year: 2016
  • Country: Norway
  • Language: Norwegian
  • Runtime: 20 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 27. april 2017

I det fri

8. oktober 2013 forsvinn Geir Karijord i Romsdalen. Dette etterlèt familien hans i uvisse – er Geir borte for alltid, eller vil han ein dag kome heim? Dokumentaren «I det fri» skildrar familiens oppleving av Geirs forsvinning. Det er ein nær forteljing om håp, sakn og det å leve med usvara spørsmål.