• Director: Jørgen Egner Granerud
  • Producer: Høgskolen i Lillehammer
  • Year: 2017
  • Country: Norway
  • Language: Norwegian/Swedish
  • Subtitle: English
  • Runtime: 28 min
  • Film
  • | Rokken
  • | 27. april 2017

Fra hofta

Norsk politi er ikkje bevæpna i ein normalsituasjon. Nokre meiner dette bør bli endra. Vil det gjere folk meir trygg om politiet går rundt med pistol heile tida?