• Director: Ragnhild Sørheim og Christer Fasmer
  • Producer: Thorvald Nilsen
  • Year: 2015
  • Country: Noge
  • Language: Norsk
  • Subtitle: Ingen
  • Runtime: 11 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 22. april 2016

Asylbarna: Negin

Filmen handlar om 13 år gamle Negin, som blei sendt til Iran etter å ha budd over 4 år i Noreg. Familien hennar konverterte til kristendomen i den vesle sørlandsbyen Farsund, noko som er ulovleg i Iran. Etter å ha kome attende til heimlandet blei dei tvungne til å flykte igjen, og familia bur no i Tyrkia.