• Director: Mohamed Jabaly
  • Producer: John Arvid Berger
  • Year: 2016
  • Country: Norway
  • Language: Arabic
  • Subtitle: English
  • Runtime: 78 min
  • Film
  • | Rokken
  • | 28. april 2017

Ambulance

 

“Ambulance” er en rå og sterk førstehåndsberetning om konflikten i Gaza. Mohamed Jabaly, en ung mann frå Gaza, slutter seg til eit ambulanseteam som jobbar med livet som innsats. Frå innsida av ambulansen dokumenterer Mohamed den brutale krigen og konstante frykten for å bli drept.