• Director: Bård Føsker
  • Producer: Peder M.R. Egge
  • Year: 2015
  • Country: Norge
  • Language: Norsk
  • Subtitle: Engelsk
  • Runtime: 28 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 23. april 2016

Å begrave seg selv

Kven er ei gravlegging eigentlig for? Den avdøde eller dei som står att For fem år sidan fekk Mamma påvist ei alvorleg kreftdiagnose. Tanken på å miste ho har satt djupe spor i meg og familia mi. Eg skal i løpet av ei veke planlegge og gjennomføre mi eiga gravlegging. Kan dette fungere som terapi?