Meny Lukk

Usett Mann

Over tre tiår skulle gå før Jarle snakka om overgrepa han blei utsett for som born.
Usett Mann fortel historia om ein mann som førsøkjer forsone seg med traumene han opplevde. Dette er ein dokumentar om skammen, bearbeidelsen, om å rive seg laus frå mannsidealet.

Usett Mann fortel historia om ein mann som førsøkjer forsone seg med traumene han opplevde. Dette er ein dokumentar om skammen, bearbeidelsen, om om å rive seg laus frå mannsidealet.

//

Over three decades had to pass before Jarle talked about the abuse he was suffering as a child. Man Unseen tells the story of a man trying to reconcile with the trauma he suffered. This is a documentary about shame, working through it and getting rid of the male ideal.

DIRECTOR: Ida Wilstrup
COUNTRY: Norway
YEAR: 2018
RUNTIME: 19m