Meny Lukk

Union is straight, Maybe

5. juni 2016 blir partnarskapslova innført i Italia. Ei lov som har vert venta innført i 30 år, slik at homofile kan inngå partnerskap med kvarandre. Samtidig vaknar derimot ei homofobisk kjensle i landet, som gjennom katolske organisasjonar kuttar moglegheita for adoptering og lojalitetsplikta frå lova. To år seinare veks desse kjenslene, samtidig som talet på registrerte partnarar veks.

//

June 5, 2016. Civil unions are introduced in Italy. A law pending for 30 years that has allowed homosexual couples to institutionalize their love. But, at the same time, has awakened in the country homophobic feelings that seemed outdated, and that instead, driven by Catholic associations, have cut from the law the possibility of adoption and the obligation of loyalty for the partners. Two years later, these feelings keep on growing together with civilly united couples.

DIRECTOR: Fabio Leli
COUNTRY: Italy
YEAR: 2018
RUNTIME: 106m