Meny Lukk

Off the grid med Q&A

Utan å ta opp lån bestemmer Ola seg for å byggje eit flyttbart minihus. Huset skal rense regnvatn, få strøm frå sola og kompostere avføring. Slik vil han vise at det er mogleg å leve bærekraftig samtidig som han har eit rikt liv. Faren hans er derimot skeptisk, og syns heller at Ola burde følgje den trygge vegen i familiebedrifta.

//

Without getting a loan, Ola decides to build a portable miniature house. It will filter rainwater, be powered by sun power and compost his stool. He wants to show that you can live sustainable, while having a rich life. His father, however, is sceptical, and thinks Ola should follow the safe path of the family business.

DIRECTOR: Vegard Dahle
COUNTRY: Norway
YEAR: 2019
RUNTIME: 12m