Meny Lukk

Making sense together

Making Sense Together undersøkjer forholdet mellom makt og avmakt i psykiatrien. Gjennom fem nære og personlege vitnesbyrd belyser filmen maktstrukturer i helsevesenet fortalt av både brukarar, pårørande og tilsette. Kva roller får man og kva roller trer man inn i? Korleis fungerer mennesker i samspel med systemer?

//

Making Sense Together looks at the relationship between power and powerlessness in psychiatrics. Through five raw and personal interviews the film shines a light on power culture in health care, told by patients, family and employees. What roles do you get and which roles do you step into? How does humans and systems really work?

DIRECTOR: Ellen Ugelstad
COUNTRY: Norway
YEAR: 2018
RUNTIME: 68m