Meny Lukk

Hair med Q&A

To filmstudentar frå to heilt forskjellige kulturar reflekterar rundt noko so enkelt som hår. Gjennom tekstmeldingar mellom Lillehammer, Noreg, Beijing og Kina, snakkar jentene om sine eigne erfaringar med kroppshår. Kvifor er det slik, sjølv om du er frå øst eller vest, at samfunnet ønskjer å kontrollere håret ditt på ein eller annan måte?

//

Two film students from two completely different cultures reflects on something as simple as hair. Through texts between Lillehammer in Norway and Beijing in China, the girls talks about their own experiences with body hair. Why is it that even if you’re from east or west, society wish to control your hair one way or the other?

DIRECTOR: Ina Luna Gundersen og Pahriya Ghalip
COUNTRY: Norway & China
YEAR: 2018
RUNTIME: 10m