Meny Lukk

Forteljingar om mot

Forteljingar om mot handlar om fire forfattarar som med pennen og frie ytringar har kjempa hardt for det dei trur på, trass truslar, terror og tortur. Dei har alle vore redde, men har likevel handla. Kva gjorde dei til ein trussel for makta? Korleis blir noko så viktig at ein set sitt eige liv i fare?

//

Stories About Courage is about four writers that with the pen and free speech have fought hard for what they believe in, despite threats, terror and torture. They have all been scared, but have still fought. What made them a threat? How is something so important, that you put your own life on the line?

DIRECTOR: Kari Klyve-Skaug
COUNTRY: Norway
YEAR: 2019
RUNTIME: 65m