Meny Lukk

Filmen om farmor

Farmora til regissøren, Anine, har nyleg fått Alzheimer, og Anine forsøkjer å minne ho på kven ho er. Med eit ønskje om å portrettere den sprudlande, musikalske farmora før ho mistar seg sjølv, har filmen fanga både komiske og såre augeblikk, som gir eit djupt innblikk i korleis ei slik diagnose kan opplevast – både for den demente, og familien.

//

The grandmother of the director, Anine, was just diagnosed with Alzheimer, and Anine tries to remind her who she is. With a wish of portraying the happy, musical grandmother before she loses herself, the film caught a bunch of both comedic and sore moments, giving a look into how a diagnosis like Alzheimer can be experienced – both for the patient and the family.

DIRECTOR: Anine Wiesner Barg
COUNTRY: Norway
YEAR: 2018
RUNTIME: 27m