Pitchtevling


 

Har du ein idè om det neste store dokumentarfilmprosjektet, som er unikt og skiller seg ut? Pitchetevlinga er ei unik moglegheit for å fremme nye konsept og idear innanfor dokumentarfilm!

Påmelding finn du her!


Har du nokon spørsmål? Kontakt nestleiar Kamilla Tellefsen på

nestleiar@dokfilm.no // 995 57 141