Meny Lukk

I Trondheim Bodde

Filmen gir eit innbblikk i kor deporterte jøder budde før andre verdskrig. Ein kort eksperimentell film om snublesteinar i Trondheim, og parallellen til muslimers erfaringar i dag. Ein fin film for deg som ønskjer inspirasjon til filmskapelse litt utanom det vanlege.

//

A film that takes a look at where deported jews lived before World War II. A short experimental piece about Trondheim, and the parallels to what muslims experience today. A great film if you are looking for inspiration in filmmaking a bit different than usual.

DIRECTOR: Khaleel Etwebi
COUNTRY: Spain/Portugal
YEAR: 2019
RUNTIME: 9m