• Director: Director: Anna Koch
  • Producer: Anna Wendt (AWFP), Fabian Winkelmann (AWFP), Jolanka Hoehn (dffb), Romana Janik (dffb)
  • Year: 2016
  • Country: Germany
  • Language: German
  • Subtitle: English
  • Runtime: 82 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 28. april 2017

Win by Fall

Fire 12-åringer flyttar heimefrå til ein internatskule for idrett i Frankfurt. Dei veks opp med eit strengt treningsregime og høgt prestasjonspress. Som wrestlere drøymer dei alle om å vinne mesterskap, men dei kjempar óg for å finne sin plass i livet.