• Director: Maxì Dejoie og Virginija Vareikyte 2015 Lithuania - Italy Lithuanian 73
  • Producer: Dagne Vildziunaite og Claudio Bronzo
  • Year: 2015
  • Country: Litauen / Italia
  • Language: Litauensk
  • Runtime: 73 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 22. april 2016

When We Talk About KGB

Vi blir kjent med 7 hjarteskjerande historier som blei gløymde i skuggen etter dei sovjetiske forbrytelsane og kampen for fridom. Ein politisk fange sat 14 år i fengsel, ei periode lang nok til å gløyme detaljar; var det i Usbekistan eller Sibera han blei torturert med kulde? Han er ikkje sikker lenger. I denne filmen prøver vi å bringje dei vanskelege minna attende.