• Director: Håvard Holme
  • Producer: Ida Kleppe
  • Year: 2016
  • Country: Norway/Kenya
  • Language: English
  • Subtitle: English
  • Runtime: 53
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 14. april 2017

We Are The Nation

 

Billian (24) bur i Mathare-slummen i Kenya. Der brukar han all si tid på å lære foreldrelause barn å rappe, for å gi dei sjølvtillit og mot. Kenya er eit av verdas mest korrupte land, og for å få gjennomslag