• Director: Anders Sømme Hammer
  • Producer: Hammer/NRK Brennpunkt/Field of Vision
  • Year: 2016
  • Country: Norway
  • Language: Multiple
  • Subtitle: Norwegian
  • Runtime: 54 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 29. april 2017

Våre allierte

Noreg har sendt ut soldatar for å delta i krigen mot IS i Irak og Syria. Der står dei på same side som lokale sikkerheitsstyrkar, militsar og framandkrigarar. Dei mange ulike væpna grupperingane har ulik motivasjon og til dels motstridande politiske og religiøse mål.