• Director: Kaia Johnsen Viki
  • Producer: Høgskulen i Volda
  • Year: 2016
  • Country: Norway
  • Language: Norwegian
  • Runtime: 27 min
  • Film
  • | Rokken
  • | 28. april 2017

Uten mamma, uten pappa

Å miste ein mor eller ein far som ungdom er ein vanskeleg oppleving som endrar livet ditt for alltid. I denne filmen fortel Therese, Jim Andre og Daniel om korleis dei opplevde det då dette skjedde med dei, og korleis dei har lært seg å leve vidare med sorga og saknet.