• Director: Ida Kleppe
  • Producer: Trude Refsahl
  • Year: 2016
  • Country: Norway
  • Language: Norwegian
  • Runtime: 45 min
  • Film
  • | Rokken
  • | 27. april 2017

Utan mat og drikke

Går det an å berre leve på norsk mat? Filmskaparen Ida og familien hennar skal gjere eit eksperiment. Dei skal berre ete norskprodusert mat i ein månad. Samstundes skal Ida prøve å finne ut om norsk mat er trygg, og om me har nok mat i Noreg, om importen brått skulle verte forhindra.