• Director: Martin Otterbeck & Vegar Aase
  • Producer: Mathis Ståle Mathisen
  • Year: 2017
  • Country: Norway
  • Language: Multiple
  • Subtitle: English
  • Runtime: 58 min
  • Film
  • | Rokken
  • | 27. april 2017

Urstemmen

I 2017 feirar Anneli Drecker 30 år som artist. Frustrert over dagens overflatiske fokus på utsjånad i pop-industrien, tek ho fatt på ein utdannande reise for å lære gamle teknikkar innan tradisjonell song, i jakt på urstemmene.