• Director: Ida Theresa Myklebost
  • Producer: Ida Theresa Myklebost og Jasmine El-Gamal
  • Year: 2016
  • Country: Norway/US
  • Language: Arabic
  • Subtitle: English
  • Runtime: 15 min
  • Film
  • | Rokken
  • | 28. april 2017

Unwelcome

Menwar (6) og familien flykta frå Syria, men vart møtt av eit Europa som ikkje ynskte å teke dei imot. No står dei overfor ein avgjerd som vil endre livet deira: skal dei følgje politiet sin ordre om å flytte til leire som liknar fengsel i Hellas, eller skal dei prøve å snike seg over grensa ulovleg?