• Director: Christer Steffensen
  • Producer: Lisa Turøy Christiansen
  • Year: 2016
  • Country: Norway
  • Language: Norwegian
  • Runtime: 12 min
  • Film
  • | Rokken
  • | 28. april 2017

Turøy

 

Den 29. april 2016 styrtar eit helikopter med 13 menneske ombord. Det treffer ein holme ved den vesle øya Turøy, berre få minutt før helikopteret skulle ha landa trygt. Ulykka var den verste i norsk luftfart si historie sidan 1978. Mange av Turøy sine innbyggjarar har sett ting ein aldri gløymer, og sit att med utruleg sterke tankar, kjensler og inntrykk.