• Director: Solveig Melkeraaen
  • Producer: Ingvil Giske
  • Year: 2017
  • Country: Norway
  • Language: Norwegian
  • Subtitle: English
  • Runtime: 85 min
  • Film
  • | Rokken
  • | 29. april 2017

Tungeskjærerne

 

Tungeskjering er ein gammal tradisjon som framleis er viktig for å rekruttere framtidas fiskarar. Byjenta Ylva (9) skal prøve seg i yrket. Regissøren skildrar eit røft og direkte, men samstundes varmt og ikkje minst humørfylt miljø kvar born jobbar, får ansvar og vert inkludert på lik line med dei vaksne.