• Director: Liviren Bratterud
  • Producer: Høgskolen i Lillehammer
  • Year: 2015
  • Country: Norge
  • Language: Norsk
  • Subtitle: Engelsk
  • Runtime: 30 min
  • Film
  • | Rokken
  • | 22. april 2016

Tung Jakke

Åleinepappa Jonas på 32 har lenge levd med angst og vanskeligheiter knytt til diagnosen bipolar 2. Tung medisinering og 20 år med samtaleterapi har ikkje hjelpt. Det som held han i live er dottera på fire år. Vi blir med han på ei reise til Egypt i eit forsøk på å bryte vande mønster og overvinne sosial angst. Vil han lukkast?