• Director: Karoline Rypdal Ramberg
  • Producer: Høgskolen i Lillehammer
  • Year: 2015
  • Country: Norge
  • Language: Norsk
  • Subtitle: Norsk
  • Runtime: 16 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 22. april 2016

Tro, håp og blåkors

Å vere rusmisbrukar eller fattig i Noreg er hardt. I hjartet av Oslo finn me ein oase i form av Blåkorskafeen. Her er alle velkomne til varme måltid og ein pause frå den harde kvardagen. Dei besøkjande har ei vanskeleg fortid og ein hard kvardag, men på Blåkors vert alle behandla som menneskje.