• Director: Kristine Gausereide Jacobsen
  • Producer: Kristine Gausereide Jacobsen
  • Year: 2017
  • Country: Norway
  • Language: Multiple
  • Subtitle: English
  • Runtime: 8 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 28. april 2017

Togreisen

På ein togreise vert vi kjent med ulike personar sitt syn på inhumanitet i vår tid.