• Director: David Alræk
  • Producer: Elisabeth Kleppe
  • Year: 2016
  • Country: Norway
  • Language: Norwegian
  • Subtitle: Norwegian
  • Runtime: 45 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 27. april 2017

Til månen med bestefar

Når Davids bestefar Kåre får diagnosen demens, fryktar David at minna om livet deiras saman vil forsvinne. Dette er ein varm og humoristisk film, ein leiken refleksjon over korleis nye minne verte skapt når andre svinn hen, filma over ein periode på 9 år.