• Director: Emil Langballe
  • Producer: Helle Faber
  • Year: 2016
  • Country: Denmark
  • Subtitle: English
  • Runtime: 58 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 28. april 2017

The Wait

Filmen følgjer 16 år gamle Rokhsar Sediqi, medan ho og familien får behandla deira asylsak i Danmark. Familien ventar enno på svar på om dei kan verte i landet – sjølv om dei sist høyrde frå myndigheitene hausten 2015.