• Director: Roger Oldeide
  • Producer: Roger Oldeide / Trifo Media
  • Year: 2015
  • Country: Norge
  • Language: Norsk
  • Subtitle: Norsk
  • Runtime: 45 min
  • Film
  • | Rokken
  • | 21. april 2016

Sytalause spelemenn – Bestseljar mot alle odds

Trass konsekvent slakt frå samtlege norske musikkritikarar, er Vassendgutane eit av Noregs mestseljande band. Har nordmenn feil musikksmak, eller er avstanden mellom by-asfalten og bygda så stor i vesle Noreg? Filmen tek føre seg korleis musikkritikarar dømer som dei gjer, samstundes som filmen prøver å besvare korleis dette «festcountry-bandet» dreg fulle hus i heile landet.