• Director: Lars Ankervold (co-director Adele Gyllenhammar)
  • Producer: Høgskolen i Innlandet
  • Year: 2016
  • Country: Norway
  • Language: Norwegian
  • Runtime: 24 min
  • Film
  • | Rokken
  • | 27. april 2017

Sviket mot sauen

«Sviket mot sauen» fortel historia om korleis ull frå mishandla sauer hamnar i kledekolleksjonane til kjente norske idrettsstjerner. Filmen avslører at kledeprodusentane ikkje har mogelegheit til å følgje sine eigne etiske retningsliner og at ull er ein brutal måte å tene pengar på.