• Director: Filip Agnihotri
  • Producer: Filip Agnihotri
  • Year: 2016
  • Country: Norway
  • Language: English
  • Subtitle: Norwegian
  • Runtime: 21 min
  • Film
  • | Rokken
  • | 29. april 2017

Some Kind of Goodbye

Kunstnaren Gael frå Portland, USA, slit med å forsone seg med eit vanskeleg kapittel i livet sitt. Men med hjelp fra nokon som står han veldig nært, finn han nok mot til å få svar på nokre spørsmål som han har fortrengt i tolv år.