• Director: Sindre Kinnerød og Audun Fjeldheim
  • Producer: Sindre Kinnerød
  • Year: 2015
  • Country: Norge
  • Language: Engelsk
  • Subtitle: Norsk
  • Runtime: 6 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 22. april 2016

Snowartist – Simon Beck

Simon Beck er en snø-kunstnar som bruker landskapet som sitt lerret. Kun utstyrt med eit par truger og eit kompass, trakkar han gigantiske og kompliserte mønster på store flater. Mønstra har Simon i hovudet og han har ikkje behov for å skissere dei på førehand. Det heile endar med fantastiske og eineståande kunstverk.