• Director: Sunniva Sundby
  • Producer: Natalya Sarch & Thomas Robsahm v/ Motlys
  • Year: 2017
  • Country: Norway
  • Language: Norwegian
  • Runtime: 19 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 27. april 2017

Skolen

Kva hugsar du best frå barneskulen? Kven var du i klassa? Filmen tek deg tilbake til tida då verda var på storleik med skulegarden. Ei reise gjennom eit forlaten skulebygg kvar restane av tidlegare elevar sine minne kjem til liv i korridorane.