• Director: Mauritz Brekke Solberg
  • Producer: Lykke Birkeland Hagen
  • Year: 2016
  • Country: Norge
  • Language: Engelsk / Tysk / Portugesisk
  • Subtitle: Engelsk
  • Runtime: 25 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 22. april 2016

Skeleton Sea – The Tides of Tomorrow

João og Xandi er to surfarar i 50-åra som har jobba saman halve livet. Dei ryddar strendene for søppel og lagar fantastisk kunst ut av det. Men prisen å leve som kunstnar og idealist er høg, og utan økonomisk forteneste. I tillegg vert familielivet deira påverka av ynskjet om å bevisstgjere menneskje om det stadig aukande problemet med forsøpling i havet.