• Director: Evald Otterstad
  • Producer: Aminda produksjoner AS
  • Year: 2016
  • Country: Norge / Bulgaria
  • Language: Romani-Bulgarsk
  • Subtitle: Engelsk
  • Runtime: 53 min
  • Film
  • | Rokken
  • | 23. april 2016

Sigøynerhistorier fra Sliven

Sigøynarane er dei mest mytebelagte av folkegrupper. Deira utanforskap til storsamfunnet er legendarisk, og har skapt fordomar mot dei: Er det slik at dei ikkje vil – eller evner dei ikkje – å tilpasse seg oss andre? Filmen gir innsikt i den spesielle sigøynarkulturen i Sliven, sigøynarhovudstaden i Bulgaria, for å besvare spørsmåla: Kven er dei og kvifor lev dei slik som dei gjer?