Sandgirl


Film | Rokken | 27. april 2018 10:00

Veronika Raila er ei ung autistisk jente, hypersensitiv og utviklingshemma frå fødselen. Saman med regissør Mark Michel ser ho på sitt eige liv i denne filmen. Kombinasjonen av sine eigne tekstar og tankar med den delikate filminga av kvardagsobervasjonane, dei poetiske naturbileta og kunstnar Anne Löpers flyktige og kraftfulle sandanimasjonar, smeltar saman til ein fin film om fridom og oppfatningar.

//

“Sandgirl” takes us into the unique world of experiences and life of Veronika Raila, a young autistic girl, hypersensitive and seriously disabled from birth. Together with director Mark Michel she reviews her own life in this film. The combination of her writings and thoughts with delicately filmed everyday observation, poetic nature shots and artist Anne Löper’s fleeting but powerful sand animations coalesce into an essay about freedom and perception.

Director: Mark Michel
Producer: Peter Zorn
Year: 2017
Country: Germany
Language: German
Runtime: 84