• Director: Maceo Frost
  • Producer: Made by Forest, BWGTBLD
  • Year: 2016
  • Country: United States
  • Runtime: 22 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 28. april 2017

Raised by Krump

 

«Raised by Krump» er ein 22 minutt lang dokumentarfilm som utforskar sokalla “Krumping”, ein Los Angeles-fødd dans. Filmen skildrar liva til dei mest innverknadsrike og produktive dansarane i området.