• Director: Kari Anne Moe
  • Producer: Fuglene AS
  • Year: 2015
  • Country: Norge
  • Language: Norsk
  • Subtitle: Norsk
  • Runtime: 90 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 21. april 2016

Pøbler

Opptreningsprogrammet ”Pøbler” er eit kurs som skal hjelpe bortkomne unge til å få orden på livet sitt. Filmen fylgjer Jan Olav, som har blitt oversett av skulen og hamna i eit dårlig miljø, si utvikling. Samstundes blir vii kjende med fleire andre deltakarar og deira sterke historiar. Dette er ein film om å finne seg sjølv, og å finne den riktige vegen.