• Director: Frans Graham Guttormsen
  • Producer: Thea Skavlan
  • Year: 2015
  • Country: Norge
  • Language: Norsk
  • Subtitle: Norsk
  • Runtime: 20 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 22. april 2016

Pakkis

I åtte år var Mikael Ali Niaz ein sentral figur i Oslogjengen Young Guns. I 2009 førte fleire alvorlige hendingar til at Mikael skjønte at han måtte ut av gjengen dersom han ville leve. Gjennom sterke situasjonar og ærlige intervju får du historia om eit tidligare gjengmedlem som prøver å starte eit nytt liv.