• Director: Birgitte Sigmundstad
  • Producer: Ingvil Giske
  • Year: 2015
  • Country: Norge
  • Language: Norsk
  • Subtitle: Ingen
  • Runtime: 58 min
  • Film
  • | Rokken
  • | 21. april 2016

Odel

Odelsretten er kontroversiell og omstridd, men også ein viktig faktor for at Noreg har klart å oppretthalde det jordbruket vi har i dag. I «Odel» møter vi bønder og andre som har svært ulike meiningar om lova. Fotografi som er tekne av regissøren sin onkel er ein raud tråd gjennom filmen, og fortel om eit langt liv på familiegarden.